Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Antallet af danskere, der ryger, er faldet markant de seneste år. Der er færre, der ryger cigaretter hver dag. Mange danskere, der ryger ofte, har droppet cigaretterne ved hjælp af forskellige hjælpemidler. Eksempelvis i en kombination af det økonomiske tilskud til rygestopsmedicin samt deltagelse i diverse rygestopskurser.

Flere kvitter røgen

Generelt er der en udbredt holdning til, at det ikke længere er sejt at ryge. På baggrund heraf har mange valgt at droppe røgen. Faktisk var det i 2015 kun 22 procent, der røg en gang imellem i Danmark, imens det kun var 17 procent, der røg dagligt. Hvordan tallet ser ud for 2017 bliver spændende at se, når vi går ind i det nye år.

Dem, der ryger, vil gerne stoppe

Hertil skal det tilføjes, at det er omkring 62 procent af de personer, der ryger jævnligt eller hver dag, der ønsker at stoppe med cigaretterne. Det er mange, og det tyder derfor på, at der fra samfundets side skal være en hjælpende hånd til dem, der gerne vil kvitte cigaretterne. Det er svært at stoppe med at ryge, men det kan lykkes. Eksempelvis ved hjælp af en e-cigaret med dertilhørende e-væske over en periode, indtil man har fået styr på sin rygetrang.

Hvad er en storryger?

En storryger defineres ved, at vedkommende ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Antallet af storryger er ligeledes faldet. I 2010 var antallet af personer, der ryger 15 eller derover cigaretter om dagen eller derover, på 9 procent, imens det i 2015 var nede på 7 procent. Derfor forventes antallet at være faldet til omkring 5 procent i 2017.

Mange tusinde dør hvert år

Jo længere en uddannelse folk har, des færre ryger. Det antages desuden at omkring 14.000 dør hvert år på baggrund af rygning. Der er altså udelukkende gode grunde til, at det er en god idé, hvis du skynder dig at få lagt cigaretterne på hylden.

EFTERLAD ET SVAR